کلامی از امیرالمؤمنین
به نيروى تقوا از خواب بيدار شويد و روزتان را با آن سپرى سازيد، و شعار دل خود گردانيد. گناهانتان را با آب تقوا بشوييد و بيماريهايتان را درمان كنيد و با آن مرگ را به پيشباز رويد. از آنان كه تقوا را ضايع گذاشته اند عبرت گيريد و مبادا كه خود سبب عبرت كسانى شويد كه در فرمان تقوا هستند. هان ، در نگهداشت تقوا بكوشيد تا تقوا نيز شما را نگه دارد. از دنيا دورى گزينيد و شيفته و مشتاق آخرت باشيد. كسى را كه تقوا برافراشته ، پست مسازيد و آن را كه دنيا برافراشته ، بر ميفرازيد. چشم طمع به برق و باران دنيا مدوزيد و به سخن آن گوش ‍ مسپاريد. آنكه شما را به دنيا فرا مى خواند، پاسخش مدهيد.از پرتو دنيا روشنى مخواهيد و فريب نعمتهاى گرانبهايش را مخوريد كه برقش بى باران است ، سخنش دروغ است ، ثروتهايش دستخوش غارت است و نفايس ‍ آن ربوده شده .

سایت فرهنگی و اطلاع رسانی یــــــا رحیـــــــم - YARAHIM.COM

شرح کلیه اتفاقاتی که بر هر فرد میگذرد. از لحظه مشاهده ملک الموت تا پایان قیامت با تکیه به آیات قرآن و روایات

در این بخش میتوانید فیلمهای خود را در سایت قرار دهید. همچنین میتوانید فیلمهای سایت یوتیوب را در اینجا اضافه کنید.

شامل هزاران صفحه کتاب در 986 جلد با تقسیم بندی موضوعی در 20 بخش

شامل فایلهای صوتی بسیاری از دعاها , زیارت نامه ها و مناجات

شامل صدها ساعت فایل صوتی ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک سوره , جزء و قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا

شامل صدها سخنرانی از علما و شخصیتهای مطرح با موضوعات مختلف