کلامی از امیرالمؤمنین
به خاندان پيامبرتان بنگريد و به آن سو رويد كه آنان مى روند و پاى به جاى پاى آنان نهيد، كه هيچگاه شما را از طريق هدايت منحرف نكنند و به هلاكت نسپارند. اگر نشستند، بنشينيد و اگر برخاستند، برخيزيد. بر آنان پيشى مگيريد كه گمراه شويد و از آنان واپس ‍ نمانيد كه هلاك گرديد. من اصحاب محمد (صلى اللّه عليه و آله ) را ديده ام . در ميان شما نمى بينم كسى را كه همانند ايشان باشد. آنان روزها ژوليده موى و غبارآلود بودند و شبها يا در سجده بودند يا در قيام . گاه چهره بر زمين مى سودند و گاه پيشانى . چون سخن معادشان به گوش مى رسيد، گويى پاى بر سر آتش ‍ دارند. ميان دو چشمانشان در اثر سجده هاى طولانى چون زانوان بز پينه بسته بود. چون خدا را ياد مى كردند، سرشك ديدگانشان گريبانهايشان را تر مى كرد و از بيم عذاب و اميد ثواب بر خود مى لرزيدند، آنسان كه درخت در روز بادناك مى لرزد.

سایت فرهنگی و اطلاع رسانی یــــــا رحیـــــــم - YARAHIM.COM

شرح کلیه اتفاقاتی که بر هر فرد میگذرد. از لحظه مشاهده ملک الموت تا پایان قیامت با تکیه به آیات قرآن و روایات

در این بخش میتوانید فیلمهای خود را در سایت قرار دهید. همچنین میتوانید فیلمهای سایت یوتیوب را در اینجا اضافه کنید.

شامل هزاران صفحه کتاب در 986 جلد با تقسیم بندی موضوعی در 20 بخش

شامل فایلهای صوتی بسیاری از دعاها , زیارت نامه ها و مناجات

شامل صدها ساعت فایل صوتی ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک سوره , جزء و قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا

شامل صدها سخنرانی از علما و شخصیتهای مطرح با موضوعات مختلف