کلامی از امیرالمؤمنین
ابليس شش هزار سال خدا را عبادت كرد ولى يك ساعت تكبر ورزيد. بعد از ابليس چه كسى ممكن است كه از اينگونه نافرمانيها در برابر ذات احديت در امان ماند؟ هرگز خداوند انسانى را به بهشت نمى برد كه مرتكب عملى شده باشد كه ملكى را به سبب آن از بهشت رانده است . حكم او بر اهل آسمانها و مردم روى زمين يكسان است . و ميان خدا و هيچيك از بندگانش مصالحه اى نيست كه چيزى را كه بر همه جهانيان حرام كرده بر آن بنده مباح نموده باشد. پس ، اى بندگان خدا بترسيد از اين كه دشمن خدا شيطان شما را به بيمارى خود (تكبر و خودپسندى ) دچار گرداند و به نداى خود شما را از جاى برانگيزد و سواران و پيادگان خود را به سر شما آورد. به جان خودم سوگند كه او تير تهديد در كمان رانده و كمانش را سخت كشيده است و از جايى نزديك بر شما تير مى بارد.

سایت فرهنگی و اطلاع رسانی یــــــا رحیـــــــم - YARAHIM.COM

شرح کلیه اتفاقاتی که بر هر فرد میگذرد. از لحظه مشاهده ملک الموت تا پایان قیامت با تکیه به آیات قرآن و روایات

در این بخش میتوانید فیلمهای خود را در سایت قرار دهید. همچنین میتوانید فیلمهای سایت یوتیوب را در اینجا اضافه کنید.

شامل هزاران صفحه کتاب در 986 جلد با تقسیم بندی موضوعی در 20 بخش

شامل فایلهای صوتی بسیاری از دعاها , زیارت نامه ها و مناجات

شامل صدها ساعت فایل صوتی ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک سوره , جزء و قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا

شامل صدها سخنرانی از علما و شخصیتهای مطرح با موضوعات مختلف