کلامی از امیرالمؤمنین
فردا به امروز نزديك است و امروز هر چه با خود دارد مى برد و فردا از پى آن مى آيد و به آن مى رسد. گويى هر يك از شما را مى بينم كه به سراى تنهايى و گورگاه خود رسيده ايد. و اى ، كه چه خانه اى تنها و چه منزلى وحشت زا و چه غربتى و چه جدايى از همگنان . گويى صيحه قيامت به گوش مى رسد و ساعت رستاخيز فراز آمده است و شما از گورها بيرون آمده ايد تا به محكمه عدل الهى حاضر آييد. ديگر آن گفتارهاى باطل به كارتان نيايد و، بهانه ها زايل شده و حقايق آشكار گرديده و اعمالتان شما را به آنجا كه بايد، برده است . پس ، از آنچه مايه عبرت است ، موعظت پذيريد و از اينهمه ، دگرگونى عبرت گيريد و از هشدارها سود ببريد.

سایت فرهنگی و اطلاع رسانی یــــــا رحیـــــــم - YARAHIM.COM

شرح کلیه اتفاقاتی که بر هر فرد میگذرد. از لحظه مشاهده ملک الموت تا پایان قیامت با تکیه به آیات قرآن و روایات

در این بخش میتوانید فیلمهای خود را در سایت قرار دهید. همچنین میتوانید فیلمهای سایت یوتیوب را در اینجا اضافه کنید.

شامل هزاران صفحه کتاب در 986 جلد با تقسیم بندی موضوعی در 20 بخش

شامل فایلهای صوتی بسیاری از دعاها , زیارت نامه ها و مناجات

شامل صدها ساعت فایل صوتی ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک سوره , جزء و قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا

شامل صدها سخنرانی از علما و شخصیتهای مطرح با موضوعات مختلف