کلامی از امیرالمؤمنین

بدانيد، كه بايد بار سفر بنديد و شما را گفته اند كه ره توشه تان چيست و در كجاست .
بر شما از دو چيز مى ترسم ، كه مبادا به دام آنها افتيد. يكى در پى خواهش دل رفتن و ديگر آرزوى دراز باطل در سر پختن . در اين جهان ، از همين جهان توشه برگيريد، تا فردا در آن سراى خويشتن از عقوبت برهانيد.


سایت فرهنگی و اطلاع رسانی یــــــا رحیـــــــم - YARAHIM.COM

شرح کلیه اتفاقاتی که بر هر فرد میگذرد. از لحظه مشاهده ملک الموت تا پایان قیامت با تکیه به آیات قرآن و روایات

در این بخش میتوانید فیلمهای خود را در سایت قرار دهید. همچنین میتوانید فیلمهای سایت یوتیوب را در اینجا اضافه کنید.

شامل هزاران صفحه کتاب در 986 جلد با تقسیم بندی موضوعی در 20 بخش

شامل فایلهای صوتی بسیاری از دعاها , زیارت نامه ها و مناجات

شامل صدها ساعت فایل صوتی ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک سوره , جزء و قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا

شامل صدها سخنرانی از علما و شخصیتهای مطرح با موضوعات مختلف